PFU Tomasz Szarek
www.szarekubezpieczenia.pl

Witam!

na stronie mojej firmyNEWS

04.10.2012r 

Stopy bez zmian 

Kilka słów o doniesieniach medialnych w sprawie radykalnych podwyżek cen polis............................(więcej)

NEWS

04.10.2012r 

Polisy zdrożeją?

Kilka słów o doniesieniach medialnych w sprawie radykalnych podwyżek cen polis............................(więcej)

NEWS

05.04.2012r 

Aktualne ceny skupu złota w NBP

Przedstawiamy Państwu tabelę cen skupu złota  w Narodowym Banku Polskim...................................(więcej)

NEWS

02.04.2012r 

Polecane linki

Poniżej znajdują się ciekawe linki do branżowych stron internetowych...................................................(więcej)

NEWS

01.04.2012r 

Aktualne kursy walut

Przedstawiamy Państwu aktualizowane codziennie kursy walut wg komunikatów wydawanych przez Narodowy Bank Polski............................................(więcej)

.

POLISY ZDROŻEJĄ


Polisy zdrożeją?


Jak donoszą media elektroniczne w ostatnich dniach zrobiło się sporo szumu związanego ze stawkami polis i cen pozostałych ubezpieczeń.

Pierwsze komentarze pojawiły się po opublikowaniu stanowiska Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego,, które przedstawił Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Pan Andrzej Jakubiak w oficjalnym komunikacie z dnia 2 pażdziernika 2012r
( link: http://www.knf.gov.pl/Images/Adekwatnosc_sk%C5%82adek_ZU_03-10-12_tcm75-32027.pdf )

Pan Przewodniczący przypomniał, że podmioty świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń winny kalkulować swoje składki w sposób racjonalny, który będzie uwzględniał wszystkie ryzyka zgodnie z ustawą zasadniczą - dla rynku ubezpieczeniowego.
Stwierdził również, że ,,niedopuszczalnym jest" ustalanie składek z uwzględnieniem ,,kompensowania" ryzyk w różnych rodzajach ubezpieczeń. Stwierdził też, że odnosząc się do powyższego, że dotyczy to w szczególności przy oferowaniu  polis po rażąco niskiej cenie ,,lub za darmo" .

Przedstawiając powyższe, organ nadzoru oczekuje, że zakłady ubezpieczeń będą stosowały się do wymogów prawa w zakresie ustalania składki ubezpieczeniowej tak, aby posiadać pełną zdolność  do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, zarówno w krótkim  jak i długim okresie czesu.

Więcej szczegółów pod linkiem KNF:
http://www.knf.gov.pl/Images/Adekwatnosc_sk%C5%82adek_ZU_03-10-12_tcm75-32027.pdf
© 2012 www.szarekubezpieczenia.pl, Design by: Sunlight webdesignedit: by admin